Kom på rett vei
med Transportløsning fra Digitaliq
Automatisk kjøre og hviletidskontroll
Ivaretar lovkrav om registrering av start og stoppested. Automatisk.
Tilpasset timeføring
Fordel timer på kjøretid, hvilketid, tilgjengelig tid og pauser.
Elektronisk tildeling av oppdrag
Sjåfører får sine oppdrag rett på mobilen
Beregn kjøretid
Automatisk registrering av start og stopp. Estimat av forventet tidsbruk.
Registrer tid medgått til oppdrag
Planlegg, tildel og få oversikt over alle oppdrag
Effektiv planlegging
Med digitale sjekklister er du sikker på at du ikke går glipp av noe
Er sjåføren på vei til hvor eller fra hvem?
Tar sjåførene dine nok pauser? Følges regelverket slik det skal?

Digitaliq transportplan gir deg full oversikt over hvor dine sjåfører er samtidig som det passer på at bedriftens ansatte følger gjeldende krav i arbeidsmiljøloven.