Seminar hos Ullensvang Næringsforening 2 september
Hvordan legge til rette for GDPR og håndtering av kritikkverdige
Sted: Mikkelparken Ferietur Kinsarvikveien 64, 5780 Kinsarvik
Tidspunkt: Kl. 15.45- 18.00 (det går ferge fra Utne kl. 15.05)

Foredragsholdere: Advokat Einar Christie Ellingsen fra advokatselskapet Hammevoll Pind AS og Randi Hoff, daglig leder og partner fra Digitaliq AS

Lov om GDPR og Varsling av kritikkverdige forhold egentlig ganske kjedelig å holde
på med når man ønsker å drive butikken. Men vi kan ikke stikke hode i sanden og
tro at lover og regler ikke gjelder oss. Dette seminaret gir deg innsyn i hva som er nødvendig av tilpasninger i henhold tilGDPR og for tilrettelegging for varsling av kritikkverdige forhold. Du får gode råd, sjekkliste samt maler du kan bruke for å tilfredsstille krav. I tillegg er dette en god anledning til å bygge nettverk.

Program:

1. Hva er personvern/ GDPR?
• Personopplysninger
• Å definere formål med
opplysninger
• Behandlingsgrunnlag
• Informasjonsplikt
• Overføring av personopplysninger
• Personvernombud
• Protokoll
• Internkontroll
• Håndtere avvik
• Databehandleravtaler


2. Varsling av kritikkverdige forhold
• Hva er kritikkverdige forhold?
• Hvordan legge til rette for varsling?
• Hvordan sende, saksbehandle og lagre sensitiv informasjon
• Lønnsomhet med å varsle
• Presentasjon av www.mittvarsel.no

Påmelding til un@kinsarvik.net