Hvorfor er man engstelig for å varsle?

Synes du at det er for lite sexpress på julebordet?
Ønsker du at dine kolleger skal tafse mer på deg og gi deg mer seksuell oppmerksomhet?

Synes du at du bør få tafse litt mer på dine gode kolleger på julebordet?

Kan det bli kleint på mandagsmorgen?

Kan det gå utover arbeidsmiljøet?

Kan det resultere i en sykemelding eller en varslingssak?

Kan du som leder unngå at slike hendelser forgår på arbeidsplassen og i sosiale settinger?

Har du formidlet etiske retningslinjer til dine ansatte?

Konsekvenser:

Noen vil hevde at et julebord er et privat selskap hvor den enkeltes oppførsel ikke vil kunne få betydning for arbeidsforholdet. Dette er feil. Det er ingen tvil om at både arbeidsgiver og arbeidstager kan bli holdt ansvarlig for handlinger og ytringer som foretas. Seksuelt krenkende atferd eller annen uønsket seksuell oppmerksom, håndgemeng/slåssing og verbal utskjelling av kolleger, er alle eksempler som kan medføre reaksjoner av ulik art. Hvilken reaksjon som skal velges ved kritikkverdig atferd, må vurderes i det enkelte tilfellet.

Arbeidsgiver har ansvar for å informere de ansatte om etiske retningslinjer ved sosiale arrangement som inkluderer alkohol. Forpliktelsene og forventningene til de ansatte må tydeliggjøres.

Det kan være lurt å lage noen «leveregler» /etiske retningslinjer» for sosiale arrangementer slik at alle er bevisst på hva som er akseptabel og ikke akseptabel oppførsel.

Hva er etiske retningslinjer?

Ledelsen i samarbeid med ansatte må selv utarbeide et etisk regelverk. Et etisk regelverk er ett sett av normer og prinsipper til veiledning for ansattes handlinger. Bedriftens omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både bedriftens forretningsdrift og handlemåten til hver enkelt ansatt. Det forventes derfor at alle opptrer med aktsomhet, redelighet og objektivitet og avstår fra handlinger som kan svekke tillitten til bedriften.


Hva kan du som god arbeidsgiver gjøre?

1. Utarbeide etiske retningslinjer, gjerne sammen med verneombud.

2. Legg til rette for varsling om kritikkverdige forhold og informer dine ansatte om hvordan de går fram, hvem som er kontaktpersoner, hvordan en sak blir håndtert. Sørg for at saksbehandling blir gjennomført i henhold til GDPR.

Det kan i tillegg være smart å ha en noen alkoholpolitiske retningslinjer:

  1. Ha alltid alkoholfrie drikkevarer som naturlig del av det som tilbys.

  2. Unngå å servere sprit eller sterkere alkohol enn øl og vin

  3. Unngå alkohol som belønning eller gave.

  4. Benytt retningslinjer også ved representasjon i den grad det lar seg gjøre.

  5. Etabler også gode sosiale aktiviteter og møteplasser som ikke involverer alkohol.

Trenger du hjelp? Kontakt Mittvarsel.no

post@mittvarsel.no

Telefon: 93259372
Art Basel provides a platform for galleries, giving them access to an international audience of collectors, museum directors and curators. The shows attract people with an appreciation of modern and contemporary art who experience Art Basel as a cultural event.