Velkommen til varslingsnytt. Her kan holde deg oppdatert om varsling, lese aktuelle saker og få gode råd og tips.
DERFOR ER VARSLING LØNNSOMT
Sykefravær går ned, lønnsomhet går opp
Hva tenker du om en digital kanal for varsling om kritikkverdige forhold?
Jeg er daglig leder og medeier i Digitaliq AS. Vi har fra 2016 utviklet og markedsført mittvarsel.no, som er en digital kanal for å varsle, saksbehandle og arkiverer saker om kritikkverdige forhold. Dokumentasjon lagres i to år og ingen kan slette eller redigere i en sak.

Vi snakker med potensiell kunder hver eneste dag og det er veldig mange som sier at de ikke trenger en digital kanal for varsling for "her er det åpen dør politikk" og "høyt under taket». Varslingsrutinene står skrevet i personalhåndboken. Man kan varsle til nærmeste leder, til verneombud, levere brev i postkasser, sende e-post (med personsensitiv informasjon), eller bruker avvikssystemet for å melde inn (hvor uvedkommende kan få tilgang til informasjon)
Men om det står så bra til på alle arbeidsplasser, hvorfor melder da FAFO i sin siste rapport at trenden er negativ. Flere opplever kritikkverdige forhold, og av de som varsler er det mange som opplever negative sanksjoner. Så vet vi at saker "blir borte" eller aldri når frem til den eller de som kan gjøre noe med det.

Det er også store mørketall hvor varsler velger å ikke si fra men
blir sykemeldt og/ eller finner seg ny jobb et annet sted.

Jeg sammenligner digitale løsninger for varsling med et regnskapssystem. Tidligere førte man regnskap i bøker med blyant slik at man kunne viske ut når det var noe man ønsket å redigere.

I dag føres alle regnskap elektronisk og du kan glemme den gamle løsningen. Hvorfor det?

Det er noe å tenke på!

Hilsen Randi Hoff
I dag føres alle regnskap elektronisk og du kan glemme den gamle løsningen. Hvorfor det?
Randi Hoff
Daglig leder i MittVarsel.no
Ikke gå glipp av disse sakene:
FLERE VELGER Å DIGITALISERE SINE RUTINER
Hvorfor velge en digital platform, når post-it lapper fungerer greit?
NÅR DET FØRST GÅR GALT
5 varslingssaker fra media som kunne vært unngått.