Tar du varsling av kritikkverdige forhold på alvor?
Arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. §2A gir arbeidstagere og innleide rett til å varsle internt og eksternt om mulige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Kommuner som arbeidsgiver har ansvar for å legge til rette for varsling, utarbeidelse av rutiner for varsling og håndtere varsling.

Som arbeidsgiver har du også ansvar for å verne varslers identitet og å sørgefor at varsler og den det varsles om har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
MittVarsel.no gir deg en god digital løsning
- Anonym varsling
- Varsling med identitet
- Dialog mellom varsler (også anonym)
- Enkel og effektiv saksbehandling
- Trygg og sikker lagring (iht GDPR)
- Statistikk
- Rapporter
Dedikert varslingsportal
Få din egen varslingsportal med logo, farger og tekst som enkelt tilpasses deres profil. Vis etiske retningslinjer og skap trygghet for den som skal varsle.
Statistikk og rapporter
Hent rapporter, grafer og statisikk og få overblikk over den informasjonen som er viktig.
Mer informasjon
Vil du ha et gratis nettkurs om system for varsling samt invitasjon til webinarer og seminarer? Send en epost til post@digitaliq.no eller registrer deg her - helt uforpliktende:
Din informasjon lagres kortsiktig og blir kun benyttet èn gang til å kontakte deg samt oversende gratis informasjon om varslingssystem.
Vi er stolte av å presentere noen av våre kunder som tar varsling på alvor:
Våre kunder