Hvordan fungerer MittVarsel?
MittVarsel ivaretar alle roller
Sørger for en trygg saksbehandling for alle involverte
Varsler
Den som varsler tar ansvar til virksomhetens beste og ønsker ofte å være anonym. Varsler er opptatt av at saken når frem til riktig person og ønsker tilbakemelding.
Saksbehandler
Saksbehandler kan bli utsatt for krysspress og ønsker klare rutiner. Det er også viktig å sikre at varselet blir korrekt dokumentert. Saksbehandler etterlyser ofte mer informasjon fra varsler.
Leder og eier
Ledelsen må få vite om at det er kommet et varsel og være trygg på at saker blir dokumentert riktig. Leder får innsyn i prosess og stenger saken når den er ferdig behandlet.
Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med oss i dag!