Ta vare på de som er viktigst
med HR-løsninger fra Digitaliq
Kompetanse
Den ansatte kan oppdatere CV, laste opp diplomer og sertifikater fra vår e-læring.
Personalarkiv
Oversikt over dine ansatte og deres kontaktinformasjon, arbeidsavtaler, medarbeidersamtaler og lønn.
Personalhåndbok
Digital personalhåndbok tilpasset norsk regelverk.
Organisasjonsundersøkelse
Kartlegge lovkrav, motivasjon, kompetanse, kultur og ledelse.
Timeføring, ferie og fravær
Oversikt over timer brukt, feriedager og sykefravær på en enkel måte.
Sykefraværsoppfølging
Fraværsoppfølging i henhold til lovkrav.
Hvordan har dine ansatte det på jobb?
Ser du? Hører du? Bryr du deg?

Motiverte ansatte øker produksjon. Med HR-løsninger fra Digitaliq har du de verktøyene du trenger for å sørge for en god arbeidshverdag.