Alle er kloke. Noen før og noen etterpå.
HMS-løsninger fra Digitaliq
HMS håndbok
Digital HMS-håndbok tilpasset norsk regelverk.
RUH - aviksregistrering
Fang opp brudd på rutiner og håndter avviksmeldinger.
Kjemikaliearkiv
Kontinuerlig risikovurdering og ajourhold av kjemikaliearkiv.
Risikovurdering
Kartlegging av farer og problemer, og vurder risiko knyttet til arbeid.
Opplæring
Opplæring av de gjeldende HMS-forskrifter til dine ansatte.
Beredskapsvarsling
Utsend sanntidsinformasjon om hendelser til dine ansatte og planlegg ansvar.
Leter du etter permen når det brenner rundt deg?
Er alle ansatte kjent med hvem som gjør hva? Hvem har ansvaret når hendelser inntreffer?

Med HMS-løsninger fra Digitaliq har du kontroll når krisen er et faktum.