Les siste nytt på varslingsnytt.no

Varsling på den trygge måten
MittVarsel er en elektronisk kanal for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
Imøtekommer krav til varsling
Gode rutiner for varsling, saksbehandling og lagring av saken. Trygger alle involverte i prosessen.
Innfrir krav i arbeidsmiljøloven
Forsvarlige retningslinjer og rutiner i henhold til Arbeidsmiljøloven.
Varsling på flere språk
Mittvarsel.no er tilgjengelig på flere språk som norsk, engelsk, spansk, italiensk og tysk.

Kan varsle med navn eller som anonym
Varsler kan velge å være anonym, få tildelt et brukernavn og passord slik at en kan kommunisere med saksbehandler.
Sikker og trygg saksbehandling i henhold til GDPR
All saksbehandling foregår i systemet og er kryptert slik at uvedkommende ikke får tilgang.
Rapport, statistikk og dokumenter
Gir deg oversikt over hvilke typer varslingssaker som behandles. Filer og dokumenter kan lastes opp og lagres.
Trygg dialog mellom saksbehandler og varsler - selv om varsler er anonym
Et kryptert chat-felt sørger for direktedialog mellom saksbehandler og varsler.
Effektiv skybasert webportal
En skybasert digital webplatform som er tilgjengelig på alle digitale flater. Sikker kommunikasjon, opplasting, lagring og saksbehandling foregår i portalen. Ivaretar krav i personvernloven/GDPR.
Hvorfor velge MittVarsel.no?
Enkel implementering
MittVarsel.no er en skybasert løsning som enkelt legges inn på din hjemmeside eller intranett.
Tilgjengelig på alle digitale flater
Intuitivt og lett brukergrensesnitt - både for saksbehandler og varsler.
Varsling er lønnsomt
Gode system og rutiner virker prevantivt mot kritikkverdige forhold.
Vi er stolte av å presentere noen av våre kunder som tar varsling på alvor:
Våre kunder
IBF Legal er et advokatfirma som leverer tjenester til et stort utvalg banker og forsikringsselskap, men også bedrifter i andre bransjer.
Selskapet bistår i blant annet varslingssaker, og deres varslingsteam kan sørge for håndtering og utredning av varsler, samt gi støtte i arbeidsrettslige spørsmål, herunder tvistesaker. IBF kan også bidra til utforming av helhetlige etiske retningslinjer samt etterlevelsesstøtte, granskning og opplæring på områder som kan omfattes av slike retningslinjer.

Les mer på IBF Legal.com
Samarbeidspartnere
HMS Norge skal formidle relevant og målrettet kunnskap og bidra til trygghet og trivsel på norske arbeidsplasser.
HMS Norge AS er en privat virksomhet med forretningsområde innenfor arbeidsmiljø-rådgivning og opplæring. HMS Norge tilbyr blant annet:

  • Support, støtte og kunnskap
  • Opplæring gjennom nettkurs
  • Opplæring gjennom tradisjonelle kurs, åpne eller internt i virksomheten.
  • Konferanse for verneombud og medlemmer av AMU, "HMS-Tinget"
  • Tjenester og digitale verktøy for HMS-økonomi, arbeidsmiljøundersøkelser og varsling.


Les mer på hmsnorge.no