Les siste nytt på varslingsnytt.no

Ekstern varsling
Gjennom Arbeidsmiljøloven skal alle offentlige myndigheter legge tilrette for at eksterne kan varsle om kritikkverdige forhold til dem.
Mittvarsel.no eksterne varslingskanal digitaliserer prosessen fra varsling, sakshåndtering, lagring og sletting av et varsel.

En varslingsportal som ligger åpne for alle krever at varsler registrerer seg med eget navn, e- post adresse og telefonnummer.

Når tilsynsmyndighet eller andre offentlige myndigheter mottar varsel om kritikkverdige forhold, plikter de å verne om din identitet.

Varslingsmottaker kan ta ut statistikk som kan nyttes ved rapportering og forskning for å sammenligne frekvens, type varsler som rapporteres inn, årstid for varsel mm.
Vil du ha mer informasjon om ekstern varsling?
Ta kontakt med oss i dag så setter vi opp en gratis demonstrasjon til deg.